Ağız İçi Tarayıcı ve Dijital Ölçü

Gösterim: 2905

Dijital diş hekimliği, diş hekimliğindeki klasik yöntemlerle yapılan işlemlerin akıllı bir ağız içi tarayıcı ve bilgisayar yardımıyla yapılmasıdır. bu işlem ikiye ayrılmaktadır.

1. yöntemde ağız içinden klasik yöntemle alınan ölçüden çıkarılan alçı model ağız içi tarayıcı ile bilgisayar ortamına aktarılmaktaydı. ancak bu yöntemde hata payı yüksek olduğundan kullanımı önerilmemektedir.

2. yöntemde ise ağız içi tarayıcı ile hasta ağzından alınan ölçü 3d modellenerek bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Bu sayede klasik yöntemle ölçü almaktan kaynaklı hatalar bertaraf edilmiş olmaktadır. Yeni nesil hassas ağız içi tarayıcılarla alınan ölçülerde hata payı 1000/1 seviyelerine düşmektedir.

Cad Cam Sistemi Nasıl Çalışır?

Ağız içinden kamera ile hazırlanmış kavitenin veya prepare edilmiş dişin optik, dijital ölçüsü alınır. Amaca uygun bilgisayar programı ile tasarımı yapılır, blok kazınır Klinikle kullanılan CAD CAM sistemi ile dijital ölçünün alınmasını takiben, tasarım ve üretim hastanın yanında gerçekleştirilmekte ve işlem tek seansta bitirilebilmektedir. (Bakınız: Zirkonyum Diş Kaplama)

Dental Cad/Cam sistemleri diş hekimliğinde bilgisayar desteği ile direk olarak hasta ağzından dijital ölçü alma tarama ve buna uygun restorasyonların hazırlanabildiği günümüz teknolojisidir.

Bu yeni teknoloji sayesinde klasik ölçü aşamalarında kaybedilen zamandan önemli ölçüden tasarruf edilmektedir. Bir diğer önemli yönü de klasik ölçüde sıklıkla yaşanan hataların dijital ölçüde sıfıra yakın olmasıdır. Ölçünün dijital ortamda bulunması uzak mesafedeki laboratuvarlara tek tıkla gönderme kolaylığı da sağlamaktadır.